Jump to: navigation, search

ReCiclos Propolis

Descripción / Description

reCiclos é un taller non comercial de reciclaxe e reparación de bicicletas.

reCicos is a non commercial bicycle repair and recycle workshop.

Horario / Hours

Abrimos cada luns de 18:00 a 21:00 horas

We are open every monday from 18:00 to 21:00 hours

Ubicación / Location

r/Barcelona 115 (soto), A Coruña

115, Barcelona Str (cell) A Coruña

Contacto / Contact

porpropolis[arroba]gmail[punto]com

porpropolis[at]gmail[dot]com

Website

http://velosofia.wordpress.com/rciclos/

Mira temén / See Also