Bagarmossens Cykelkök

From Bike Collectives Wiki
Bagarmossens cykelkök
Website https://bagarmossenscykelkok.se
Email info@bagarmossenscykelkok.se
Founded unknown
Location Stockholm, Sweden
Language
Services Offered
Mission Statement

Är en ideell förening som verkar för ett varmare samhälle genom att främja cykelkultur! Vi vill erbjuda en öppen gör-det-själv-verkstad där vi meckar, återvinner och lär av varandra!

(Is a non-profit association that works for a warmer society by promoting cycling culture! We want to offer an open do-it-yourself workshop where we mecca, recycle and learn from each other! -Google Translate)
Other Contact Info https://facebook.com/bagarmossenscykelkok/